MEDUSA MEDYA

Reklamcılık

Reklamcılık

2020-05-30

İzmir'de reklamcılık sektörü

Matbaanın bulunmasıyla birlikte basılı yayınlarda ağırlık gösteren reklamcılık; teknolojinin gelişmesiyle her alanda ulaşabileceğimiz bir mecra haline gelmiştir. Düşünce ve tutumları değiştirmek, çağın gereksinimlerine ayak uydurmak ve toplumu anlamak üzerine önemli bir yere sahip olan reklamcılık doğasını; insan ve insan davranışlarından almaktadır.

Reklamların kullanım alanları geçmişten günümüze birçok tutum ve davranışları değiştirmeye yöneltmiştir. Reklamlar; tüketicinin dilini anlayarak ulaşmaya çalışır ve her kitleden tüketicinin dili ile seslenebilme gücüne sahiptir.

Marka ile tüketici arasındaki bağın kurulmasında reklamcılık önemli bir yere sahiptir. Reklamlar hikayeler yaratır. Düş ürünlerinin hayata geçirilmesini sağlar. Bir bakıma düşlerin somutlaştırılmış halidir.

Markanın vermek istediği mesajı kendi hikayesiyle tüketiciye ulaştırabilmesidir. Doğru kelimelerin ve hikayelerin birbirini tamamlamasıyla oluşturduğu rezonanstır. Reklamcılık anlamayı arar. Bulduğu anlamları anlamlandırmaya çalışır. Bunlardan çıkardığı sonuçlarla doğru hedef kitleye doğru mesajıyla ulaşmayı amaçlar.

Bilgiye ulaşmak günümüzde kolay olduğundan müşteriler de “prosumer” yani hem üreten hem tüketen haline gelmiştir. Tüketicinin üretme sürecine dahil olması, edindiği deneyimler ile markalardan beklentilerini daha da arttırmıştır.

İzmir’de Reklam

Türkiye’nin ikinci büyük şehri olan İzmir; reklamcılık sektörü açısından güçlü bir potansiyele sahiptir. Köklü tarihi gibi içinde bulunduğu kültür dokusuyla reklamcılık için de özgün dokunuşlar üreten bir konuma sahiptir. Kalıplarının dışına, farklı olana ulaşmayı amaçlayan ve soluduğunuz oksijeni doruklarınızda hissedebileceğiniz önemli reklam fikirleri çıkmaktadır.